דוח חודשי אוצר

  דוח חודשי 1.2021 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 1.2021 מסלול מניות
  דוח חודשי 1.2021 מסלול 50-60
  דוח חודשי 1.2021 מסלול עד 50
  דוח חודשי 1.2021 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 2.2021 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 2.2021 מסלול מניות
  דוח חודשי 2.2021 מסלול 50-60
  דוח חודשי 2.2021 מסלול עד 50
  דוח חודשי 2.2021 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 3.2021 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 3.2021 מסלול מניות
  דוח חודשי 3.2021 מסלול 50-60
  דוח חודשי 3.2021 מסלול עד 50
  דוח חודשי 3.2021 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 4.2021 מסלול מניות
  דוח חודשי 4.2021 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 4.2021 מסלול עד 50
  דוח חודשי 4.2021 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 4.2021 מסלול 50-60
  דוח חודשי 5.2021 מסלול מניות
  דוח חודשי 5.2021 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 5.2021 מסלול עד 50
  דוח חודשי 5.2021 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 5.2021 מסלול 50-60
  דוח חודשי 6.2021 מסלול מניות
  דוח חודשי 6.2021 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 6.2021 מסלול עד 50
  דוח חודשי 6.2021 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 6.2021 מסלול 50-60
  דוח חודשי 7.2021 מסלול מניות
  דוח חודשי 7.2021 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 7.2021 מסלול עד 50
  דוח חודשי 7.2021 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 7.2021 מסלול 50-60
  דוח חודשי 8.2021 מסלול מניות
  דוח חודשי 8.2021 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 8.2021 מסלול 50-60
  דוח חודשי 8.2021 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 8.2021 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 9.2021 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 9.2021 מסלול מניות
  דוח חודשי 9.2021 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 9.2021 מסלול עד 50
  דוח חודשי 9.2021 מסלול 50-60
  דוח חודשי 10.2021 מסלול 50-60
  דוח חודשי 10.2021 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 10.2021 מסלול מניות
  דוח חודשי 10.2021 מסלול עד 50
  דוח חודשי 10.2021 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 11.2021 מסלול 50-60
  דוח חודשי 11.2021 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 11.2021 מסלול מניות
  דוח חודשי 11.2021 מסלול עד 50
  דוח חודשי 11.2021 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 12.2021 מסלול 50-60
  דוח חודשי 12.2021 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 12.2021 מסלול עד 50
  דוח חודשי 12.2021 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 12.2021 מסלול מניות
עבור לתוכן העמוד