תשואות 2020

תשואה מצטברת נומינלית ברוטו בחלוקה למסלולים 2020

 חודש

 מסלול עד 50

 מסלול 50-60

 מסלול 60 ומעלה

 מסלול אג"ח

 מסלול מניות

ינואר- פברואר  

2.69%-

1.60%-

1.05%-

0.24%

5.42%-

 

התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד),
כאשר חשוב לזכור כי התשואה
הנזקפת לחשבונותיהם האישיים של עמיתי הקופה, הינה תשואה נומינלית נטו , קרי בניכוי דמי הניהול.

דמי הניהול הינם לפי הוצאות בפועל.

עבור לתוכן העמוד