דמי ניהול

קופת"ג לעובדי אל על, גובה מעמיתיה דמי ניהול בהתאם להוצאות בפועל.

בשנת 2018 גבתה הקופה דמי ניהול בשיעור של:

מסלול עד 50 - 0.43%

מסלול 60 - 50 - 0.41%

מסלול 60 ומעלה - 0.42%

מסלול אג"ח - 0.40%

מסלול מניות - 0.42%

ההפרשים בגין שיעור דמי הניהול בין המסלולים השונים נובעים מהוצאות ניהול פרטניות של כל אחד מהמסלולים.

עבור לתוכן העמוד