תשואות 2019

תשואה מצטברת נומינלית ברוטו בחלוקה למסלולים 2019

 חודש

 מסלול עד 50

 מסלול 50-60

 מסלול 60 ומעלה

 מסלול אג"ח

 מסלול מניות

ינואר עד דצמבר

13.56%

10.39%

8.01%

5.77%

22.00%

 

התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד),
כאשר חשוב לזכור כי התשואה
הנזקפת לחשבונותיהם האישיים של עמיתי הקופה, הינה תשואה נומינלית נטו , קרי בניכוי דמי הניהול.

דמי הניהול הינם לפי הוצאות בפועל.

עבור לתוכן העמוד