2019

  דוח חודשי 12.2019 מסלול מניות
  דוח חודשי 12.2019 מסלולאג"ח
  דוח חודשי 12.2019 מסלול 50
  דוח חודשי 12.2019 מסלול 50-60
  דוח חודשי 12.2019 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 11.2019 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 11.2019 מסלול 50-60
  דוח חודשי 11.2019 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 11.2019 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 11.2019 מסלול מניות
  דוח חודשי 10.2019 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 10.2019 מסלול 50-60
  דוח חודשי 10.2019 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 10.2019 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 10.2019 מסלול מניות
  דוח חודשי 9.2019 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 9.2019 מסלול 50-60
  דוח חודשי 9.2019 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 9.2019 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 9.2019 מסלול מניות
  דוח חודשי 8.2019 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 8.2019 מסלול 50-60
  דוח חודשי 8.2019 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 8.2019 מסלול מניות
  דוח חודשי 8.2019 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 7.2019 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 7.2019 מסלול 50-60
  דוח חודשי 7.2019 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 7.2019 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 7.2019 מסלול מניות
  דוח חודשי 6.2019 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 6.2019 מסלול 50-60
  דוח חודשי 6.2019 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 6.2019 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 6.2019 מסלול מניות
  דוח חודשי 5.2019 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 5.2019 מסלול 50-60
  דוח חודשי 5.2019 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 5.2019 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 5.2019 מסלול מניות
  דוח חודשי 4.2019 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 4.2019 מסלול 50-60
  דוח חודשי 4.2019 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 4.2019 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 4.2019 מסלול מניות
  דוח חודשי 3.2019 מסלול מניות
  דוח חודשי 3.2019 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 3.2019 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 3.2019 מסלול 50-60
  דוח חודשי 3.2019 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 2.2019 מסלול מניות
  דוח חודשי 2.2019 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 2.2019 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 2.2019 מסלול 50-60
  דוח חודשי 2.2019 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 1.2019 מסלול מניות
  דוח חודשי 1.2019 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 1.2019 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 1.2019 מסלול 50-60
  דוח חודשי 1.2019 מסלול 50 ומטה
עבור לתוכן העמוד