תשואות 2018

תשואה מצטברת נומינלית ברוטו בחלוקה למסלולים 2018

 חודש

 מסלול עד 50

 מסלול 50-60

 מסלול 60 ומעלה

 מסלול אג"ח

 מסלול מניות

ינואר - דצמבר

3.11%-

2.17%-

1.11%-

1.12%-

6.99%-

 

התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד),
כאשר חשוב לזכור כי התשואה
הנזקפת לחשבונותיהם האישיים של עמיתי הקופה, הינה תשואה נומינלית נטו , קרי  בניכוי דמי הניהול.

דמי הניהול הינם לפי הוצאות בפועל.

עבור לתוכן העמוד