2018

  דוח חודשי 1.2018 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 1.2018 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 1.2018 מסלול 50-60
  דוח חודשי 1.2018 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 1.2018 מסלול מניות
  דוח חודשי 2.2018 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 2.2018 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 2.2018 מסלול 50-60
  דוח חודשי 2.2018 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 2.2018 מסלול מניות
  דוח חודשי 3.2018 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 3.2018 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 3.2018 מסלול 50-60
  דוח חודשי 3.2018 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 3.2018 מסלול מניות
  דוח חודשי 4.2018 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 4.2018 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 4.2018 מסלול 50-60
  דוח חודשי 4.2018 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 4.2018 מסלול מניות
  דוח חודשי 5.2018 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 5.2018 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 5.2018 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 5.2018 מסלול 50-60
  דוח חודשי 5.2018 מסלול מניות
  דוח חודשי 9.2018 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 9.2018 מסלול 50-60
  דוח חודשי 9.2018 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 9.2018 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 9.2018 מסלול מניות
  דוח חודשי 10.2018 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 10.2018 מסלול 50-60
  דוח חודשי 10.2018 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 10.2018 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 10.2018 מסלול מניות
  דוח חודשי 11.2018 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 11.2018 מסלול 50-60
  דוח חודשי 11.2018 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 11.2018 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 11.2018 מסלול מניות
  דוח חודשי 12.2018 מסלול 50 ומטה
  דוח חודשי 12.2018 מסלול 50-60
  דוח חודשי 12.2018 מסלול 60 ומעלה
  דוח חודשי 12.2018 מסלול אג"ח
  דוח חודשי 12.2018 מסלול מניות
עבור לתוכן העמוד