תשואות 2016

תשואה מצטברת נומינלית ברוטו בחלוקה למסלולים 2016

 חודש

 מסלול עד 50

 מסלול 50-60

 מסלול 60 ומעלה

 מסלול אג"ח

 מסלול מניות

ינואר עד דצמבר

3.83%

2.45%

2.30%

0.86%

2.04%

 

 
התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד),
כאשר חשוב לזכור כי התשואה
הנזקפת לחשבונותיהם האישיים של עמיתי הקופה, הינה תשואה נומינלית נטו , קרי  בניכוי דמי הניהול.

דמי הניהול הינם לפי הוצאות בפועל.

שיעור דמי הניהול שגבו הקופות בפועל במהלך כל שנת 2016:

מסלול 50-60 0.39%

מסלול אג"ח 0.40%

מסלול מניות 0.42%

מסלול 60 ומעלה 0.38%

מסלול 50 ומטה 0.44%

עבור לתוכן העמוד