תשואות 2017

תשואה מצטברת נומינלית ברוטו בחלוקה למסלולים 2017

 חודש

 מסלול עד 50

 מסלול 50-60

 מסלול 60 ומעלה

 מסלול אג"ח

 מסלול מניות

ינואר עד דצמבר

7.08%

6.41%

4.08%

3.32%

12.31%

 

התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד),
כאשר חשוב לזכור כי התשואה
הנזקפת לחשבונותיהם האישיים של עמיתי הקופה, הינה תשואה נומינלית נטו , קרי  בניכוי דמי הניהול.

דמי הניהול הינם לפי הוצאות בפועל.

שיעור דמי הניהול שגבו הקופות בפועל במהלך כל שנת 2017:

מסלול 50-60 0.40%

מסלול אג"ח 0.39%

מסלול מניות 0.41%

מסלול 60 ומעלה 0.40%

מסלול 50 ומטה 0.43%

עבור לתוכן העמוד