צדדים קשורים

עמיתי אל על,

 

 

לנוכח ההגדרות של "צד קשור" בתקנות מס הכנסה הרי מבחינה פורמאלית אל-על אינה מהווה צד קשור לאגודה. בכל זאת נציין כי בתקנון האגודה נרשם כי "שום כספים שברשות האגודה לא יושקעו במישרין או בעקיפין בעסקים של אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ או בכל אופן שהוא באיזו חברה, תאגיד או שותפות שיש ל"אל-על" שליטה בהן".

 

מנהלי התיקים של הקופה אשר מנהלים חלק מנכסי המסלול הכללי הם חברת אי.בי.אי - אמבן ניהול השקעות בע"מ וחברת אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ, נחשבים כצד קשור ביחס לנכסים שמנוהלים על ידם בלבד.

 

 

בברכה,

הנהלת הקופה

 

לצפייה בדוחות צדדים קשורים - לחץ כאן

עבור לתוכן העמוד