מדיניות השקעות צפויה

  מדיניות השקעות צפויה 2016 מסלול 50-60 עד לתאריך 31.8.16
  מדיניות השקעות צפויה 2016 מסלול עד 50
  מדיניות השקעות צפויה 2016 מסלול 60 ומעלה - עד לתאריך 31.8.2016
  מדיניות השקעות צפויה 2016 מסלול אג"ח
  מדיניות השקעות צפויה 2016 מסלול מניות
  מדיניות השקעות צפויה 2016 מסלול 60 ומעלה - מעודכנת מתאריך 31.8.2016
  מדיניות השקעות צפויה 2016 מסלול 50-60 - מעודכנת מתאריך 31.8.2016
  מדיניות השקעות צפויה 2017 מסלול עד 50
  מדיניות השקעות צפויה 2017 מסלול 50-60
  מדיניות השקעות צפויה 2017 מסלול 60 ומעלה
  מדיניות השקעות צפויה 2017 מסלול אג"ח
  מדיניות השקעות צפויה 2017 מסלול מניות
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מסלול עד 50
  מדיניות השקעות צפויה 2018 עד לתאריך 26.8.2018 מסלול 50-60
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מסלול 60 ומעלה
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מסלול אג"ח
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מסלול מניות
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מעודכנת מיום 22/3/2018 - מסלול אג"ח
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מעודכנת מיום 22/3/2018 - מסלול עד 50
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מעודכנת מיום 28/5/2018 - מסלול אג"ח
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מעודכנת מיום 27/8/2018 - מסלול 50-60
  מדיניות השקעות צפויה 2019 מסלול עד 50
  מדיניות השקעות צפויה 2019 מסלול 50-60
  מדיניות השקעות צפויה 2019 מסלול 60 ומעלה
  מדיניות השקעות צפויה 2019 מסלול אג"ח
  מדיניות השקעות צפויה 2019 מסלול מניות
עבור לתוכן העמוד