מדיניות השקעות צפויה

  מדיניות השקעות צפויה 2018 מסלול עד 50
  מדיניות השקעות צפויה 2018 עד לתאריך 26.8.2018 מסלול 50-60
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מסלול 60 ומעלה
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מסלול אג"ח
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מסלול מניות
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מעודכנת מיום 22/3/2018 - מסלול אג"ח
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מעודכנת מיום 22/3/2018 - מסלול עד 50
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מעודכנת מיום 28/5/2018 - מסלול אג"ח
  מדיניות השקעות צפויה 2018 מעודכנת מיום 27/8/2018 - מסלול 50-60
  מדיניות השקעות צפויה 2019 מסלול עד 50
  מדיניות השקעות צפויה 2019 עד לתאריך 26.8.2019 מסלול 50-60
  מדיניות השקעות צפויה 2019 מסלול 60 ומעלה
  מדיניות השקעות צפויה 2019 מסלול אג"ח
  מדיניות השקעות צפויה 2019 מסלול מניות
  מדיניות השקעות צפויה 2019 מעודכנת מיום 27/8/2019 - מסלול 50-60
  מדיניות השקעות צפויה 2020 מסלול 60 ומעלה
  מדיניות השקעות צפויה 2020 מסלול 50-60- מעודכנת מיום 26/8/2020
  מדיניות השקעות צפויה 2020 מסלול עד 50 - מעודכנת מיום 26/8/2020
  מדיניות השקעות צפויה 2020 מסלול אג"ח
  מדיניות השקעות צפויה 2020 מסלול מניות
  מדיניות השקעות צפויה 2021 מסלול 50-60
  מדיניות השקעות צפויה 2021 מסלול עד 50
  מדיניות השקעות צפויה 2021 מסלול 60 ומעלה
  מדיניות השקעות צפויה 2021 מסלול מניות
  מדיניות השקעות צפויה 2021 מסלול אגח
  מדיניות השקעות צפויה 2021 מסלול עד 50 - מעודכנת מיום 24/3/2021
  מדיניות השקעות צפויה 2021 מסלול 60 ומעלה - מעודכנת מיום 24/3/2021
  מדיניות השקעות צפויה 2021 מסלול 60 -50 - מעודכנת מיום 24/3/2021
  מדיניות השקעות צפויה 2021 מסלול 60 -50 - מעודכנת מיום 26/8/2021
  מדיניות השקעות צפויה 2021 מסלול 60 -50 - מעודכנת מיום 27/10/2021
  מדיניות השקעות צפויה 2022 מסלול אגח
  מדיניות השקעות צפויה 2022 מסלול מניות
  מדיניות השקעות צפויה 2022 מסלול 50-60
  מדיניות השקעות צפויה 2022 מסלול עד 50
  מדיניות השקעות צפויה 2022 מסלול 60 ומעלה
  מדיניות השקעות צפויה 2022 מסלול 60 ומעלה מעודכנת מיום 29/03/2022
  מדיניות השקעות צפויה 2022 מסלול 50-60 מעודכנת מיום 29/5/2022
עבור לתוכן העמוד