מדיניות ונהלים

העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

 

בהתאם להוראות האוצר יש לדווח רבעונית על העברות של זכויות עמיתים שלא במזומן אלא בנכסים אחרים.לפיכך, הרינו לדווח כי במהלך הרבעון החולף לא בוצעו העברות של זכויות העמיתים שלא במזומן.

 

בברכה,

הנהלת הקופה.

עבור לתוכן העמוד