התפלגות נכסים רבעונית

  התפלגות נכסים רבעונית 31.9.2019 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 31.9.2019 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 31.9.2019 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 31.9.2019 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 31.9.2019 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 31.9.2019 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2019 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2019 50 ומטה
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2019 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2019 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2019 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2019 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2019 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2019 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2019 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2019 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2019 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2019 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2018 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2018 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2018 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2018 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2018 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2018 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 27.9.2018 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 27.9.2018 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 27.9.2018 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 27.9.2018 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 27.9.2018 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 27.9.2018 מאוחד
עבור לתוכן העמוד