התפלגות נכסים רבעונית

  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2022 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2022 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2022 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2022 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2022 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2022 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2021 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2021 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2021 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2021 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2021 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2021 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2021 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2021 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2021 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2021 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2021 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2021 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2021 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2021 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2021 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2021 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2021 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2021 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2021 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2021 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2021 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2021 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2021 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 31.3.2021 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2020 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2020 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2020 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2020 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2020 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2020 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 30.09.2020 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2020 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2020 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2020 מעל 60
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2020 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2020 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2020 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2020 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2020 מעל 60
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2020 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2020 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2020 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 31.03.2020 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 31.03.2020 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 31.03.2020 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 31.03.2020 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 31.03.2020 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 31.03.2020 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2019 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2019 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2019 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2019 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2019 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 31.12.2019 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2019 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2019 עד 50
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2019 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2019 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2019 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 30.9.2019 מניות
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2019 מאוחד
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2019 50 ומטה
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2019 50-60
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2019 60 ומעלה
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2019 אג"ח
  התפלגות נכסים רבעונית 30.6.2019 מניות
עבור לתוכן העמוד