חברי ועדות

חברי ועדת השקעות*

שם

תפקיד

ברק סורני

דח"צ ויו"ר ועדת השקעות

אייל לוי

חבר ועדת השקעות

ג'קי סטרומינגר

  דח"צית וחברת ועדת   

         השקעות

 

 * ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים

 

חברי ועדת ביקורת**

שם

תפקיד

ג'קי סטרומינגר

דח"צית 
ויו"ר ועדת ביקורת

ברק סורני

דח"צ
וחבר ועדת ביקורת

שלומי לוי

חבר ועדת ביקורת

אלון אופיר

חבר ועדת ביקורת

 

 ** ועדת הביקורת מתכנסת לא פחות מארבע פעמים בשנה

 
עבור לתוכן העמוד