חברי ועדות

חברי ועדת השקעות*

שם

תפקיד

לינדה בן שושן

דח"צית ויו"ר ועדת השקעות

אייל לוי

חבר ועדת השקעות

יוסי ואקנין

חבר ועדת השקעות 

 

 * ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים

 

חברי ועדת ביקורת**

 שם

תפקיד

ג'קי סטרומינגר

דח"צית 
ויו"ר ועדת ביקורת

לינדה בן שושן

דח"צית 
וחברת ועדת ביקורת

אלון אופיר

חבר ועדת ביקורת

שלומי לוי

חבר ועדת ביקורת

 

 ** ועדת הביקורת מתכנסת לא פחות מארבע פעמים בשנה

 
עבור לתוכן העמוד