חברי ההנהלה/ דירקטורים

חברי הנהלה / דיקטורים*  

 שם

תפקיד

קריקב מרדכי

יו"ר הדירקטוריון

בן שושן לינדה

דירקטורית חיצונית

סטרומינגר ג'קי

דירקטורית חיצונית

דהאן יוסף

חבר הנהלה

 ווייזר מאיה

חברת הנהלה

 חטב יורם

חבר הנהלה

 חטיבה בועז

חבר הנהלה

 לוי אייל

חבר הנהלה

חבורה ברוך

חבר הנהלה

 פז שמואל

חבר הנהלה

 פינגר אלון

חבר הנהלה

 *ההנהלה מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה ובהתאם להוראות הדין.

 

  חברי ההנהלה הבכירה ונושאי משרה בכירים בקופה

 שם

 תפקיד

 עו"ד ארז קניסטר

מנכ"ל

רו"ח קובי לם

מנהל הכספים

ברית קופות הגמל

רו"ח מבקר

רו"ח ראובן סווירי

מבקר הפנים

עו"ד אורן ששון

יועץ משפטי וממונה אכיפה

 אבי שריר

מנהל הסיכונים

 

 

עבור לתוכן העמוד