חברי ההנהלה/ דירקטורים

חברי הנהלה / דיקטורים*  

 שם

תפקיד

קריקב מרדכי

יו"ר הדירקטוריון

ברק סורני

דירקטור חיצוני

סטרומינגר ג'קי

דירקטורית חיצונית

בר גיל איתן

חבר הנהלה

עו"ד דיין עידן  

חבר הנהלה

חבורה ברוך

חבר הנהלה

עו"ד חטב יורם

חבר הנהלה

 חטיבה בועז

חבר הנהלה

לב צור הדס

חברת הנהלה

                         שטרן אלון                   חבר הנהלה

 יוסף חליוא 

חבר הנהלה

 *ההנהלה מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה ובהתאם להוראות הדין.

 

  חברי ההנהלה הבכירה ונושאי משרה בכירים בקופה

 שם

 תפקיד

רו"ח קובי לם

מנהל הכספים

ברית קופות הגמל

רו"ח מבקר

רו"ח ראובן סווירי

מבקר הפנים

עו"ד אורן ששון

יועץ משפטי וממונה אכיפה

 רועי בן ארי  

מנהל הסיכונים

 

 

 

עבור לתוכן העמוד