אסיפות כלליות

עמיתי אל על שלום,

 

קופת"ג לעובדי אל על, נתיבי אויר לישראל, אגודה שיתופית בע"מ, ייפתה את כוחם של חברת אי.בי.אי- אמבן השקעות בע"מ ונציגיהם, באשר להצבעה באסיפות כלליות.

רצ"ב נייר עמדה בנושא מדיניות הצבעה בעת הפעלת Proxy באסיפות כלליות, וכן דו"ח הצבעות באסיפות כלליות.

 

בברכה,

 

הנהלת הקופה 

עבור לתוכן העמוד