דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על Banners
Banners
גמל אינפו
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על בר עליון
בר עליון

עמיתי  אל על  שלום,


קופ"ג לעובדי אל-על, נתיבי אוויר לישראל אגודה שיתופית בע"מ הינה קופת גמל לא משלמת לקצבה, המוגדרת כמפעלית והצטרפות אליה מוגבלת ומיועדת לסקטור ציבור עובדי אל-על, נתיבי אוויר לישראל בלבד.

הקופה הוקמה בשנת 1952 ונכון לדצמבר 2014 היא מנהלת נכסים בהיקף של כמיליארד ומאה חמישים מיליון ₪.

הקופה שמה לעצמה כמטרה את מקסום התשואות והנכסים על ידי השקעה בנכסים בהתאם למדיניות השקעות מקצועית אשר מותאמת לציבור העובדים.
תמהיל תיק ההשקעות נבחן אחת לשבועיים בוועדת ההשקעות ומותאם לפי התנאים בשוק ההון ברמת המאקרו והמיקרו.

 

הקופה עוקבת אחר צרכי עמיתיה ולשם כך נפתחו שני מסלולים נוספים, מסלול אג"ח ומסלול מנייתי. מסלול אג"ח מיועד לפורשים, לעמיתים לקראת פרישה וכן לעמיתים המבקשים לנהל את חסכונותיהם ברמת סיכון נמוכה וללא מרכיב מנייתי.

המסלול המנייתי מיועד לציבור החוסכים המוכן לנהל את חסכונותיו עם מרכיב מנייתי גבוה.

 

הקופה גובה דמי ניהול לפי ההוצאות בפועל והיא רשאית לגבות דמי ניהול עד לשיעור של 2%. דמי הניהול שגבתה הקופה מעמיתיה בשנת 2012 עמדו על 0.46% בלבד ובשנת 2013 על 0.47% בלבד.

יש לציין כי החל משנת 2013 מספר בתי השקעות וחברות ביטוח הצהירו כי יגבו דמי ניהול מההפקדות השוטפות (התקרה המקסימלית הינה 4%), כאשר קופת התגמולים לעובדי אל על אינה גובה דמי ניהול מההפקדות כלל.

 

האתר מכיל אינפורמציה עדכנית בנושאים שונים:
תשואת הקופה, חברי הוועדות השונות , הרכבי הנכסים ותוצאות ההצבעות באסיפות כלליות  של תאגידים  בהן לקופה יש החזקות.

 

כמו כן, ניתן להוריד  טפסים שונים ( הצטרפות, משיכה והעברה ) ישירות מהאתר.
עמיתי הקופה יכולים  בלחיצת  כפתור לצפות  ביתרותיהם המתנהלות בקופה הן  מהבית  והן  מהמשרד.

 

הנתונים הינם נתונים חודשיים: תנועות העמית  בקופה, יתרות העמית, שיערוך רווחים וכו`, כמו כן העמית יוכל להפיק אישור להצהרת הון ואישור למס הכנסה.

הנתונים באתר הגמל אינפו נכונים לסוף חודש והם מתעדכנים עד ה-20 לחודש העוקב. 

 

שינויים שחלו בתקנון התכנית:

 

ביום 31/12/2012 אישר משרד האוצר את תיקון סעיף יב (3) לתקנון התכנית (נוסח דצמבר 2010).

במסגרת התקנון המעודכן מיום 25/11/2012, שונה שמו של מסלול "ללא מניות" למסלול "אל על אג"ח" וכן שונה נוסח הסעיף בתקנון לנוסח של מסלול מתמחה בהתאם לחוזר האוצר בעניין. 

 

להלן נוסח התיקון שאושר לתקנון התכנית:

 

תיקון סעיף יב (3) בנוסח המפורט להלן-

 3. במסגרת תכנית זו תקיים קופת התגמולים שלושה מסלולי השקעות ("גמל כללי" "מסלול אל על אג"ח" ו"מסלול מנייתי"). המגבלות והמסגרות על פי הוראות ההסדר התחיקתי החלות על קופת התגמולים, יחולו על כל מסלול השקעה בנפרד:

 

"גמל כללי": מסלול השקעה במסגרתו יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה קופת התגמולים, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו בתוקף באותה העת.

 

"מסלול אל על אג"ח ": בו יושקע לפחות 75% מנכסי המסלול באג"ח ממשלתיות (לרבות מק"מים), אג"ח קונצרניות, פיקדונות בבנקים, קרנות נאמנות, המתמחות בהשקעות אלו, ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי אשר הינן מוגדרות כאג"ח ובכפוף לאמור על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, וללא כל השקעה במניות, נגזרים על מניות וני"ע המירים.

 

"מסלול מנייתי" : מסלול השקעה במסגרתו יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול במניות בארץ ובחו"ל ,לרבות ומבלי לפגוע באמור לעיל, באופציות, בנגזרים על מניות, תעודות סל, במדדי מניות בארץ ובחו"ל ובקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות אלה יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של קופת התגמולים בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו בתוקף באותה העת. 

 

לקבלת שם משתמש וסיסמא (שירות כניסה לחשבון האישי) נא לפנות לקופה בטלפון:

03-971-6299

בין השעות 08:30 – 16:30.

 

 

לשירותכם,

 

הנהלת הקופה

  

ת.ד 41, נמל תעופה בן גוריון 7015001,טלפון:03-9716299, פקס:03-9721073

דלג על חדשות ומבצעים
חדשות ומבצעים

חדשות ומבצעים

עצור
לקבלת מידע אודות חשבונך האישי בקופה
עמית המעוניין לקבל יתרת חשבונו בקופה מוזמן לחייג למס' טלפון של הקופה 03-9716576
דמי ניהול בקופה
הקופה גובה דמי ניהול מחשבונות העמיתים ע"פ הוצאותיה בפועל ולפיכך דמי הניהול שלה הם מהנמוכים בענף הגמל וההשתלמות.
דלג על תשואה מצטברת ברוטו
תשואה מצטברת ברוטו

תשואה מצטברת ברוטו

 תקופה

כללי 

אג"ח 

מנייתי 

1.1.2015

עד ה-

31.10.2015

2.60%

0.50%

3.35%

 

עבור לתוכן העמוד